Trend: Ansatte må gerne have diagnoser og indlæggelser på CV’et – Kommunen

Da Christian Christensen blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, var han ’helt tom og grå indeni’. Han savnede, at der var nogen, der klappede ham på skulderen og sagde, at det hele nok skulle gå. At der var håb for ham. I stedet oplevede han at blive mødt med spørgsmål om tvivlsom økonomi, sidste tandlægebesøg og mængden af cigaretter, han røg.

I dag har han lært at tøjle sine talrige diagnoser, og erfaringerne fra gentagne indlæggelser og følelsen af at blive talt henover hovedet på af behandlere bruger han aktivt i sit arbejde med at støtte andre psykisk sårbare.

Siden 2014 har han været ansat i et af Helsingør Kommunes sociale tilbud til psykisk sårbare borgere, og de personlige erfaringer er hans kernekompetence. Han er nemlig en såkaldt peer-medarbejder – en ansat, der har trådt de samme sko som de borgere, han skal støtte og hjælpe. Læs videre “Trend: Ansatte må gerne have diagnoser og indlæggelser på CV’et – Kommunen”

Vi har skabt et ensomhedssamfund, hvor vi står alene med vores kriser 

Terapeuter og psykologer skal turde være mere aktivistiske og gøre modstand mod ideen om psykisk lidelse som et individuelt problem. Det mener psykolog Cathrine de Thurah Wulff, der ser psykiske symptomer som modreaktioner på samfundsstrukturer og idealer.

Samfundets idealer og arbejdspres gør os syge, og det er terapeuters ansvar at pege på netop samfundets rolle i stedet for udelukkende at pege på klienten selv. Psykiske lidelser skal forstås som sunde reaktioner på syge strukturer, og derfor skal terapeuter være aktivistiske og samfundskritiske i deres tilgang til terapi. Læs videre “Vi har skabt et ensomhedssamfund, hvor vi står alene med vores kriser “

Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt

UUV’s mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. – Mentorordningen skal bidrage til at sikre, at den unge får en god start på sin ungdomsuddannelse, så den unges chance for at gennemføre den påbegyndte ungdomsuddannelse øges og risikoen for, at den unge frafalder ungdomsuddannelsen mindskes. Læs videre “Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt”

”Mennesker trenger mennesker”: Hvordan bringer vi sociale relationer ind i forebyggelsen?

Forskning viser, at vores relationer har lige så stor betydning for vores levealder som rygning og alkohol, og faktisk endnu større betydning end både fedme og inaktivitet. Vores relationer har med andre ord betydning for, hvor syge eller raske vi er. Faktisk øger stærke sociale relationer sandsynligheden for at leve længere med 50 pct. Det hænger sammen med, at stærke sociale relationer bl.a. mindsker risikoen for både hjerte-kar-sygdomme og for psykiske lidelser. Samtidig ved vi, at sociale relationer har en betydning for, hvordan og hvor hurtigt man vender tilbage til livet efter endt sygdomsforløb. Læs videre “”Mennesker trenger mennesker”: Hvordan bringer vi sociale relationer ind i forebyggelsen?”

Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?

CareCompagniet søger nu en mandlig arabisk talende ildsjæl, som er parat til at varetage opgaven som Mentor. Vi søger primært en Mentor som er bosat, i omegn Roskilde, Kirke Hyllinge, Lejre og omkring liggende områder. CareCompagniet er kommunens samarbejdspartner, som varetager opgaver for familier og unge som har brug for støtte i hverdagen, vi arbejder ud fra kapitel 11 i lov om social service samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  Læs videre “Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?”

Primus Motor – mentorordning for løsladte – Røde Kors Hovedstade

Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed, og mange står alene med store udfordringer, når de kommer ud af fængslet. Omkring hver tredje løsladte falder tilbage i kriminalitet inden for to år efter løsladelse. Manglende bolig, svage sociale netværk og en stor gæld er bare nogle af de faktorer, der kan få løsladte til at falde tilbage i kriminalitet. Læs videre “Primus Motor – mentorordning for løsladte – Røde Kors Hovedstade”

Ny mentorordning skal hjælpe udsatte unge | København 

Det kan være svært at være ung, hvis bølgerne går højt derhjemme, og hvis man kæmper med sociale og faglige udfordringer. Så for at hjælpe udsatte unge starter Københavns Kommune nu et nyt tilbud, hvor mentorfamilier får udsatte unge tilknyttet. Som mentorfamilie skal man være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie og være indstillet på stå til rådighed for tre unge alle ugens dage.

Læs videre “Ny mentorordning skal hjælpe udsatte unge | København “

Har du lyst til at lede en frivillig mentorordning for børn og unge på Lolland-Falster?

Mentorindsatsen på Lolland-Falster er en del af et ambitiøst initiativ startet af Ungdommens Røde Kors og Trygfonden kaldet ’Frem i Lyset’. Vi mangler nu engagerede ildsjæle, der har lyst til at starte og understøtte nye mentor-forløb på Lolland-Falster. Her vil børn og unge blive matchet med lokale mentorer, der fungerer som et fast holdepunkt og tilbyder støtte og en hjælpende hånd i udviklingen af deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Læs videre “Har du lyst til at lede en frivillig mentorordning for børn og unge på Lolland-Falster?”

En mønsterbryder skriver: Jeg gik fra at være en sød lille krøltop til at være en ung mand, politiet altid ville se nærmere på 

Min barndom var præget af psykisk omsorgssvigt. At jeg som voksen satte mig i universitetets aula, skete takket være min vilje til at skabe et liv, der afspejler mine kompetencer – og ikke mit baglands tilstand.

Min barndom var præget af psykisk omsorgssvigt. –  At jeg som voksen satte mig i universitetets aula, skete takket være min vilje til at skabe et liv, der afspejler mine kompetencer – og ikke mit baglands tilstand. Læs videre “En mønsterbryder skriver: Jeg gik fra at være en sød lille krøltop til at være en ung mand, politiet altid ville se nærmere på “